Dokumentbibliotek

Startsida /  Dokumentbibliotek
För att säkerställa leverans vid rätt tid och enligt uppgjorda överenskommelser är Dala-Profil AB bland annat certifierad enligt ISO 9001. Kvalitetssystemet är en verksamhetsbeskrivning som omfattar hela företagets verksamhet. Systemets omfattning syftar till att uppnå kundtillfredsställelse genom att kontinuerligt arbeta för ständiga förbättringar av ledningssystemet och dess tillämpning. Dala-Profil AB arbetar även kontinuerligt med miljöfrågor och strävar efter minimering av spill samt återvinna emballage m.m. för att minska vårt avtryck på miljön.